УКРАЇНСЬКА МОВА (2016)

 
УКРАЇНСЬКА МОВА (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.)
підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Підручник містить вичерпний обсяг матеріалу з передбачених програмою тем, який відповідає віковим особливостям учнів. Оптимальна кількість запропонованих у підручнику рубрик спрямована на реалізацію комунікативного підходу до навчання української мови, задає чіткий алгоритм роботи вчителя й учнів з підручником і корелюється з видами мовленнєвої діяльності учнів; лаконічні позначки мають прикладний характер і допомагають організувати роботу, зокрема забезпечити диференційований підхід.
 
Прикметною ознакою підручника є наявність у ньому значної кількості сучасних текстів, що порушують цікаві й актуальні для восьмикласників проблеми, мають значний навчальний, розвивальний і виховний потенціал. Крім того, тексти дібрано так, що вони відображають історію і сьогодення різних регіонів України.
 
Наприкінці кожного параграфа вміщено словникові диктанти для повторення вивчених орфограм, слова для вправляння у наголошуванні, а також рубрику «Культура мовлення», покликану допомогти вдосконаленню усного й писемного мовлення учнів. Посилання на інтернет-джерела (різноманітні електронні словники, довідники, українознавчі, просвітницькі ресурси тощо), подані в підручнику, стануть у нагоді як учителеві, так і учням.
 
У підручнику реалізовано підхід, за якого кожен урок дає змогу не тільки оволодіти певними знаннями й мовними уміннями, а й стає уроком зв’язного мовлення, критичного мислення, розвитку інтелектуальних здібностей, свідомого й відповідального ставлення до вивчення рідної мови.

Видавництво Літера © 2019