УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (2016)

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (Слоньовська О. В.)       

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Підручник відповідає змісту й вимогам чинної шкільної програми. Запропоновано короткі цікаві біографії письменників, повністю – віршовані й оптимально скорочені драматичні й прозові художні тексти. Фахово розроблений методичний апарат для знайомства з життєписом кожного митця й текстуального вивчення творів, доцільний поділ на рубрики скеровуватимуть процес читання в продуктивне русло й спонукатимуть школярів до уважної роботи над текстом.

Проблемні запитання та цікаві завдання рубрики «Діалог із текстом» побудовано за принципом зростання складності: від репродуктивних, спрямованих насамперед на перевірку належного сприйняття тексту, до критично-мисленнєвих.

Сформувати навички компаративного аналізу покликана рубрика «Діалоги текстів». Вона допоможе учням осягнути зв’язок між літературними творами, спонукатиме поміркувати, як різні письменники інтерпретують споріднені теми, образи-характери, чому до них звертаються. Крім того, завдання рубрики апелюють до знань, отриманих з інших предметів, зокрема історії, географії та світової літератури.

Мета рубрики «Мистецькі діалоги», супроводжуваної якісним ілюстративним рядом, – вчити розуміння інших видів мистецтва, передусім малярства, а також театру, кіно. Уважне «читання» картин, порівняння їх із вивченими літературними творами дозволить збагнути внутрішньохудожні й загальнокультурні чинники літературного процесу.

Різні види роботи з художніми текстами й елементами теорії літератури, диференційовані та випереджувальні за своїм змістом запитання, цікаві завдання для самостійної пошукової роботи, а також діяльність у «малих» групах, вдало застосований «метод проектів», інтегроване навчання здатні забезпечити успішне засвоєння передбаченого чинною програмою матеріалу з української літератури, реалізувати навчальну, виховну і розвивальну мету на кожному окремому уроці, ненав’язливо й толерантно виховувати яскраву особистість, діяльного патріота, свідомого громадянина.

У «Літературознавчому словничку» наприкінці підручника подано основні поняття, категорії і значення інструментарію теорії літератури, що адаптовані до учнівського розуміння.


Видавництво Літера © 2019