ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (технічні види праці) (2016)

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (технічні види праці) (Терещук А. І., Захаревич М. І.)

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладі

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Підручник містить достатній обсяг теоретичної інформації, необхідної для виконання практичних завдань, передбачених програмою.

Матеріал оптимально структурований, що досягається, зокрема, за допомогою рубрик «Пригадайте», «Запам’ятайте – важливо», «Запитання для обговорення», «Цікаво знати», «Корисні поради», «Запитання та завдання» та інтуїтивно зрозумілих піктограм.

Запитання рубрики «Пригадайте» забезпечують актуалізацію опорних знань і реалізацію внутрішньопредметних зв’язків. Пояснюючи новий матеріал, автори апелюють до знань, отриманих учнями на уроках фізики і хімії.

У підручнику чітко виокремлено головну й допоміжну інформацію. Пояснення технологічних операцій детально проілюстровано фотографіями, спеціально зробленими для підручника в умовах реальної шкільної майстерні.

Інформацію з історії традиційного інструменту доречно поєднано з описом новітніх технологій обробки металу. Крім того, у підручнику вміщено ознайомлювальну інформацію про комп’ютерне моделювання та його застосування у виробничих процесах, про системи автоматизованого проектування на сучасному виробництві. Деякі практичні завдання пропонується виконати засобами комп’ютерної графіки.

В усіх розділах присутній українознавчий компонент – розповіді про досягнення вітчизняної науки, промисловості та архітектури.

Засвоєння теоретичного матеріалу перевіряється за допомогою різнорівневих запитань і завдань, у тому числі тестового характеру. Стимулює пізнавальну діяльність учнів робота з ілюстраціями, таблицями.

Одна з головних особливостей підручника – практичні завдання, які, без сумніву, зацікавлять сучасних учнів. Йдеться не просто про відпрацювання певних операцій, а про виготовлення власними руками потрібних і красивих речей. Це, по-перше, практичні роботи на основі модернізованих технологічних карт, а по-друге, практичні роботи «Крок за кроком», кожен етап яких ілюструється фотографіями. Такі завдання учні можуть виконувати і як колективний проект, і самостійно. Усі вироби було попередньо виготовлено в умовах шкільної майстерні. 

У параграфах, присвячених дизайну предметного середовища, наголос зроблено на історії, принципах і досягненнях світового та українського промислового дизайну.


Видавництво Літера © 2019