ГЕОГРАФІЯ (2016)

 

ГЕОГРАФІЯ (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.)

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Підручник містить достатній обсяг теоретичної інформації, необхідної для опанування тем, передбачених навчальною програмою, і спрямований на виховання справжніх патріотів своєї держави. У ньому об’єктивно висвітлено сучасний стан розвитку географічної науки та навколишнього природного середовища в Україні.

Матеріал підручника оптимально структуровано, що досягається, зокрема, за допомогою рубрик «Пригадайте», «Коротко про головне», «Перевір себе», «Для допитливих», «Теми для досліджень і міні­проектів», «Проект для краєзнавця», «Дізнаємося більше», «Практичні роботи», «Експрес­оцінювання власних здобутків». Компоненти підручника збалансовані щодо основного тексту та ілюстративного матеріалу: малюнків, слайдів, карт, схем, таблиць.

Розділ або тема підручника починається з анонсування, яке містить інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу, та опису-введення з визначенням переліку найголовніших проблем. Перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте», яка забезпечує актуалізацію опорних знань і реалізацію внутрішньопредметних зв’язків. 

Рубрика «Коротко про головне» та «Короткий словник термінів і понять», уміщений наприкінці підручника, допоможуть учням узагальнити й систематизувати найважливіші положення теми.

Додаткові матеріали зосереджені у рубриках «Для допитливих», «Дізнаємося більше»: у першій пропонується додаткова корисна інформація щодо процесів і явищ, які вивчаються; у другій – перелік друкованих та електронних джерел для поглиблення знань.

Рубрика «Перевір себе» містить завдання і запитання для самоконтролю, а також проблемні і творчі завдання, які потребують від учнів самостійного логічного мислення.

Рубрика «Проект для краєзнавця» спонукатиме школярів до вивчення своєї місцевості, аналізу географічних процесів і явищ на території рідного краю.

Рубрика «Практичні роботи» містить алгоритми обов'язкових для виконання програмних практичних робіт зі зразками їх оформлення.

Для розвитку дослідницьких навичок учнів передбачено рубрику «Теми для досліджень і міні­проектів».

«Експрес­оцінювання власних здобутків» із тестовими завданнями чотирьох рівнів допоможе перевірити засвоєння навчального матеріалу за тестами, що відповідають сучасним завданням ДПА та ЗНО з географії.

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал. На форзацах підручника вміщено адміністративно-політичну карту України з картою-врізкою політичної карти Європи та позначенням країн-членів ЄС, НАТО, Ради Європи; фізичну карту України з позначенням корисних копалин, меж ландшафтів: природних зон, гірських країн.


Видавництво Літера © 2019