ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (2016)

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (Ковбасенко Ю. І., Ковбасенко Л. В.)

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної літератури і процесу читання та сприйняття художнього твору, що відображено у назвах рубрик: «Готуємося до діалогу», «Діалог із текстом», «Підсумовуємо», «Відлуння».

У рубриці  «Готуємося до діалогу» міститься необхідний обсяг інформації для належної підготовки до сприйняття літературних творів. Завдяки оптимальному скороченню великих за обсягом текстів (як-от роману «Дон Кіхот» М. Сервантеса) учитель має змогу провести якісний урок навіть в умовах відсутності бібліотеки і/або інтернет-ресурсів (зокрема, в сільській місцевості), адже в самому підручнику наявні всі ключові цитати та збережено основні сюжетні лінії.

Запитання та завдання рубрики «Діалог із текстом», уміщені у відповідних місцях підручника, мають здебільшого не репродуктивний, а критично-мисленнєвий характер, – спрямовуючи процес читання і спонукаючи школярів до уважної (зосібна, й самостійної) роботи над текстом.

Усі твори в підручнику-хрестоматії представлені в найкращих перекладах, які пройшли перевірку часом і належать до золотого фонду українського перекладацтва. Крім того, стисло розповідається про кожного перекладача вміщених творів (уривки зі спогадів про роботу над перекладами, цитати, знаменні факти біографії тощо).

Також слід звернути увагу і на широкий український контекст, тобто зв’язок зарубіжного красного письменства з Україною (літературним і культурним процесом, історією тощо), що знайшло відбиття, з-поміж іншого, у рубриці «Відлуння».

Ще однією перевагою підручника є якісний і дидактично обґрунтований ілюстративно-візуальний ряд, який розширює культурологічний контекст підручника, дозволяє вчителю організувати творчу роботу школярів як на уроці, так і в процесі виконання ними домашнього завдання.


Видавництво Літера © 2019